likes views
Един допуснат брак - беда за, зло и намира 3 397
Който зло мисли целия колектив 3 385
СССР, можеш в морето да ловиш зайци, и риба - в гората 3 382
Лесно се галят момите само на членове на профсъюза! 6 338
Една баба - една беля; две баби цялата общественост 5 291
Както ръчица пипала трудещите се от пернишката селищна система 4 284
Без наука - празник на улица Първомайска 6 272
Утешавай болния нашето село 3 272
Буря, храната ще се приема през задния вход! 3 271
Не може да, а мотика 3 270
Ако слушаш хората - родина на всички безотечественици 3 270
В мътна вода - вярност, на народа - чиста вода! 5 268
Тополовград - град-първенец в, а у невястата хабер нямат 3 268
Магарето: дело на всеки гражданин! 5 265
На партията лесно се лови риба 3 264
Да покрием всички кобилки от, докле му изкочи душата 3 261
Котка по гърб - стълб в строежа на социализма 3 258
Жена и котка - пример за хулиганите! 5 256
Планината е извор на - две бели 3 256
Слънцето сърцето на световния империализъм! 3 255
Проблемите в животновъдството - грижа и дело на - две бели 3 246
Ако си овца партията 3 243
Не давайте бакшиш на теляка - вечна мъка 4 231
Дори и най-малкият пожар е пръдня из гащи 8 228
И агнето цяло - враг номер едно на Каспичан! 5 228