likes views
Един допуснат брак - беда за, зло и намира 3 497
Който зло мисли целия колектив 3 496
Лесно се галят момите само на членове на профсъюза! 6 461
СССР, можеш в морето да ловиш зайци, и риба - в гората 3 455
Една баба - една беля; две баби цялата общественост 5 425
Без наука - празник на улица Първомайска 6 415
В мътна вода - вярност, на народа - чиста вода! 5 393
Както ръчица пипала трудещите се от пернишката селищна система 4 386
Магарето: дело на всеки гражданин! 5 385
Жена и котка - пример за хулиганите! 5 382
Ако слушаш хората - родина на всички безотечественици 3 370
Буря, храната ще се приема през задния вход! 3 369
Утешавай болния нашето село 3 368
Котка по гърб - стълб в строежа на социализма 3 364
И агнето цяло - враг номер едно на Каспичан! 5 355
На партията лесно се лови риба 3 354
Слънцето сърцето на световния империализъм! 3 351
Да покрием всички кобилки от, докле му изкочи душата 3 350
Не може да, а мотика 3 349
Работата да се бои от тебе, а при социализма е точно обратното! 10 347
Ако си овца партията 3 345
Тополовград - град-първенец в, а у невястата хабер нямат 3 339
Планината е извор на - две бели 3 328
Проблемите в животновъдството - грижа и дело на - две бели 3 319
Не давайте бакшиш на теляка - вечна мъка 4 315