likes views
Един допуснат брак - беда за, зло и намира 3 339
Който зло мисли целия колектив 3 334
СССР, можеш в морето да ловиш зайци, и риба - в гората 3 324
Лесно се галят момите само на членове на профсъюза! 6 279
Както ръчица пипала трудещите се от пернишката селищна система 4 235
Една баба - една беля; две баби цялата общественост 5 232
Не може да, а мотика 3 230
Тополовград - град-първенец в, а у невястата хабер нямат 3 226
Утешавай болния нашето село 3 224
Ако слушаш хората - родина на всички безотечественици 3 218
Буря, храната ще се приема през задния вход! 3 217
Без наука - празник на улица Първомайска 6 216
Котка по гърб - стълб в строежа на социализма 3 214
В мътна вода - вярност, на народа - чиста вода! 5 213
Да покрием всички кобилки от, докле му изкочи душата 3 212
Слънцето сърцето на световния империализъм! 3 208
На партията лесно се лови риба 3 208
Магарето: дело на всеки гражданин! 5 204
Жена и котка - пример за хулиганите! 5 200
Проблемите в животновъдството - грижа и дело на - две бели 3 198
Планината е извор на - две бели 3 198
Ако си овца партията 3 196
Не давайте бакшиш на теляка - вечна мъка 4 185
И агнето цяло - враг номер едно на Каспичан! 5 178
Във връзка с ремонта на столовата в чаша вода 3 177