likes views
Един допуснат брак - беда за, зло и намира 3 324
Който зло мисли целия колектив 3 321
СССР, можеш в морето да ловиш зайци, и риба - в гората 3 311
Лесно се галят момите само на членове на профсъюза! 6 264
Както ръчица пипала трудещите се от пернишката селищна система 4 225
Не може да, а мотика 3 213
Тополовград - град-първенец в, а у невястата хабер нямат 3 212
Една баба - една беля; две баби цялата общественост 5 210
Утешавай болния нашето село 3 207
Без наука - празник на улица Първомайска 6 203
Буря, храната ще се приема през задния вход! 3 203
Ако слушаш хората - родина на всички безотечественици 3 203
В мътна вода - вярност, на народа - чиста вода! 5 201
Котка по гърб - стълб в строежа на социализма 3 201
Да покрием всички кобилки от, докле му изкочи душата 3 197
Слънцето сърцето на световния империализъм! 3 196
На партията лесно се лови риба 3 193
Магарето: дело на всеки гражданин! 5 189
Проблемите в животновъдството - грижа и дело на - две бели 3 186
Жена и котка - пример за хулиганите! 5 184
Планината е извор на - две бели 3 181
Ако си овца партията 3 180
Не давайте бакшиш на теляка - вечна мъка 4 170
Във връзка с ремонта на столовата в чаша вода 3 164
Днес баклавата с орехи е със чифте пищови 5 158