likes views
Един допуснат брак - беда за, зло и намира 2 297
Който зло мисли целия колектив 2 292
СССР, можеш в морето да ловиш зайци, и риба - в гората 2 289
Лесно се галят момите само на членове на профсъюза! 5 236
Както ръчица пипала трудещите се от пернишката селищна система 3 206
Не може да, а мотика 2 191
Тополовград - град-първенец в, а у невястата хабер нямат 2 189
Една баба - една беля; две баби цялата общественост 4 188
Утешавай болния нашето село 2 185
Котка по гърб - стълб в строежа на социализма 2 183
В мътна вода - вярност, на народа - чиста вода! 4 181
Без наука - празник на улица Първомайска 5 180
Ако слушаш хората - родина на всички безотечественици 2 180
Буря, храната ще се приема през задния вход! 2 179
На партията лесно се лови риба 2 175
Да покрием всички кобилки от, докле му изкочи душата 2 174
Магарето: дело на всеки гражданин! 4 171
Слънцето сърцето на световния империализъм! 2 170
Проблемите в животновъдството - грижа и дело на - две бели 2 163
Жена и котка - пример за хулиганите! 4 162
Ако си овца партията 2 154
Не давайте бакшиш на теляка - вечна мъка 3 153
Планината е извор на - две бели 2 147
Във връзка с ремонта на столовата в чаша вода 2 140
Днес баклавата с орехи е със чифте пищови 4 134