likes views
Един допуснат брак - беда за, зло и намира 3 459
Който зло мисли целия колектив 3 448
СССР, можеш в морето да ловиш зайци, и риба - в гората 3 426
Лесно се галят момите само на членове на профсъюза! 6 409
Една баба - една беля; две баби цялата общественост 5 372
Без наука - празник на улица Първомайска 6 354
Както ръчица пипала трудещите се от пернишката селищна система 4 346
В мътна вода - вярност, на народа - чиста вода! 5 342
Магарето: дело на всеки гражданин! 5 339
Утешавай болния нашето село 3 333
Ако слушаш хората - родина на всички безотечественици 3 327
Буря, храната ще се приема през задния вход! 3 325
Жена и котка - пример за хулиганите! 5 324
На партията лесно се лови риба 3 321
Котка по гърб - стълб в строежа на социализма 3 320
Не може да, а мотика 3 318
Да покрием всички кобилки от, докле му изкочи душата 3 316
Слънцето сърцето на световния империализъм! 3 312
Тополовград - град-първенец в, а у невястата хабер нямат 3 310
И агнето цяло - враг номер едно на Каспичан! 5 306
Ако си овца партията 3 302
Планината е извор на - две бели 3 299
Работата да се бои от тебе, а при социализма е точно обратното! 10 298
Проблемите в животновъдството - грижа и дело на - две бели 3 291
Не давайте бакшиш на теляка - вечна мъка 4 280