likes views
Един допуснат брак - беда за, зло и намира 3 434
Който зло мисли целия колектив 3 419
СССР, можеш в морето да ловиш зайци, и риба - в гората 3 403
Лесно се галят момите само на членове на профсъюза! 6 374
Една баба - една беля; две баби цялата общественост 5 329
Както ръчица пипала трудещите се от пернишката селищна система 4 321
Без наука - празник на улица Първомайска 6 310
В мътна вода - вярност, на народа - чиста вода! 5 309
Утешавай болния нашето село 3 307
Ако слушаш хората - родина на всички безотечественици 3 306
Буря, храната ще се приема през задния вход! 3 305
Магарето: дело на всеки гражданин! 5 301
На партията лесно се лови риба 3 295
Не може да, а мотика 3 294
Жена и котка - пример за хулиганите! 5 293
Да покрием всички кобилки от, докле му изкочи душата 3 293
Котка по гърб - стълб в строежа на социализма 3 290
Тополовград - град-първенец в, а у невястата хабер нямат 3 288
Слънцето сърцето на световния империализъм! 3 288
Ако си овца партията 3 278
Планината е извор на - две бели 3 274
И агнето цяло - враг номер едно на Каспичан! 5 269
Проблемите в животновъдството - грижа и дело на - две бели 3 266
Работата да се бои от тебе, а при социализма е точно обратното! 10 262
Не давайте бакшиш на теляка - вечна мъка 4 259