likes views
Един допуснат брак - беда за, зло и намира 2 292
Който зло мисли целия колектив 2 286
СССР, можеш в морето да ловиш зайци, и риба - в гората 2 283
Лесно се галят момите само на членове на профсъюза! 5 229
Както ръчица пипала трудещите се от пернишката селищна система 3 202
Не може да, а мотика 2 185
Тополовград - град-първенец в, а у невястата хабер нямат 2 184
Утешавай болния нашето село 2 181
Една баба - една беля; две баби цялата общественост 4 180
Котка по гърб - стълб в строежа на социализма 2 178
В мътна вода - вярност, на народа - чиста вода! 4 176
Ако слушаш хората - родина на всички безотечественици 2 174
Буря, храната ще се приема през задния вход! 2 172
Да покрием всички кобилки от, докле му изкочи душата 2 170
На партията лесно се лови риба 2 170
Без наука - празник на улица Първомайска 5 169
Магарето: дело на всеки гражданин! 4 165
Слънцето сърцето на световния империализъм! 2 165
Жена и котка - пример за хулиганите! 4 157
Проблемите в животновъдството - грижа и дело на - две бели 2 156
Ако си овца партията 2 150
Не давайте бакшиш на теляка - вечна мъка 3 147
Планината е извор на - две бели 2 142
Във връзка с ремонта на столовата в чаша вода 2 133
Рано пиле идеологическата диверсия 3 129