Който зло мисли целия колектив

размени поговорките размени поговорките

Който зло мисли , зло и намира

Един допуснат брак - беда за  целия колектив

прегледи 363     харесвания 3