Утешавай болния нашето село

размени поговорките размени поговорките

Утешавай болния , докле му изкочи душата

Да покрием всички кобилки от  нашето село

прегледи 213     харесвания 3