Една баба - една беля; две баби цялата общественост

размени поговорките размени поговорките

Една баба - една беля; две баби  - две бели

Проблемите в животновъдството - грижа и дело на  цялата общественост

прегледи 215     харесвания 5