likes views
Работата да се бои от тебе, а при социализма е точно обратното! 10 157
Американския империализъм и под скъсан чул се познава 9 134
Дори и най-малкият пожар е пръдня из гащи 8 152
Във всеки дом свирка не става 7 139
Грък - пример за хулиганите! 7 121
Американският президент всичко прощава 7 121
Лесно се галят момите само на членове на профсъюза! 6 264
Без наука - празник на улица Първомайска 6 203
Пачавра - единствената опора на народната власт 6 143
СССР - шамандура 6 135
Взаимният другарски контрол - без кофа кладенец 6 134
Работи без плата само по голяма нужда 6 130
Под голям камък целия колектив 6 128
Бира се отпуска, кога няма ред 6 125
Събличай се бързо за чуждото просо 6 125
Гдето дума не помага - говедо! 6 124
Гъз, храната ще се приема през задния вход! 6 124
Големи хвалби причина за нарушаване реда и влошаване качеството на теляшката услуга - граждани, не давайте бакшиши 6 123
Стадо без мърша нова ера в развитието на човечеството 6 122
Една баба - една беля; две баби цялата общественост 5 210
В мътна вода - вярност, на народа - чиста вода! 5 201
Магарето: дело на всеки гражданин! 5 189
Жена и котка - пример за хулиганите! 5 184
Днес баклавата с орехи е със чифте пищови 5 158
И агнето цяло - враг номер едно на Каспичан! 5 157