likes views
Работата да се бои от тебе, а при социализма е точно обратното! 10 347
Американския империализъм и под скъсан чул се познава 9 291
Дори и най-малкият пожар е пръдня из гащи 8 305
Във всеки дом свирка не става 7 283
Грък - пример за хулиганите! 7 280
Американският президент всичко прощава 7 271
Лесно се галят момите само на членове на профсъюза! 6 461
Без наука - празник на улица Първомайска 6 415
Пачавра - единствената опора на народната власт 6 295
Гдето дума не помага - говедо! 6 290
Работи без плата само по голяма нужда 6 287
Гъз, храната ще се приема през задния вход! 6 281
Бира се отпуска, кога няма ред 6 277
Под голям камък целия колектив 6 276
Големи хвалби причина за нарушаване реда и влошаване качеството на теляшката услуга - граждани, не давайте бакшиши 6 275
Стадо без мърша нова ера в развитието на човечеството 6 273
Взаимният другарски контрол - без кофа кладенец 6 271
СССР - шамандура 6 262
Събличай се бързо за чуждото просо 6 252
Една баба - една беля; две баби цялата общественост 5 425
В мътна вода - вярност, на народа - чиста вода! 5 393
Магарето: дело на всеки гражданин! 5 385
Жена и котка - пример за хулиганите! 5 382
И агнето цяло - враг номер едно на Каспичан! 5 355
Днес баклавата с орехи е със чифте пищови 5 282