likes views
Работата да се бои от тебе, а при социализма е точно обратното! 10 298
Американския империализъм и под скъсан чул се познава 9 258
Дори и най-малкият пожар е пръдня из гащи 8 275
Във всеки дом свирка не става 7 248
Грък - пример за хулиганите! 7 239
Американският президент всичко прощава 7 237
Лесно се галят момите само на членове на профсъюза! 6 409
Без наука - празник на улица Първомайска 6 354
Пачавра - единствената опора на народната власт 6 261
Гдето дума не помага - говедо! 6 252
Работи без плата само по голяма нужда 6 251
Бира се отпуска, кога няма ред 6 246
Под голям камък целия колектив 6 243
Гъз, храната ще се приема през задния вход! 6 243
Стадо без мърша нова ера в развитието на човечеството 6 241
Големи хвалби причина за нарушаване реда и влошаване качеството на теляшката услуга - граждани, не давайте бакшиши 6 237
СССР - шамандура 6 236
Взаимният другарски контрол - без кофа кладенец 6 235
Събличай се бързо за чуждото просо 6 230
Една баба - една беля; две баби цялата общественост 5 372
В мътна вода - вярност, на народа - чиста вода! 5 342
Магарето: дело на всеки гражданин! 5 339
Жена и котка - пример за хулиганите! 5 324
И агнето цяло - враг номер едно на Каспичан! 5 306
Днес баклавата с орехи е със чифте пищови 5 257