likes views
Работата да се бои от тебе, а при социализма е точно обратното! 10 170
Американския империализъм и под скъсан чул се познава 9 145
Дори и най-малкият пожар е пръдня из гащи 8 175
Във всеки дом свирка не става 7 153
Американският президент всичко прощава 7 136
Грък - пример за хулиганите! 7 133
Лесно се галят момите само на членове на профсъюза! 6 279
Без наука - празник на улица Първомайска 6 216
Пачавра - единствената опора на народната власт 6 157
СССР - шамандура 6 146
Взаимният другарски контрол - без кофа кладенец 6 144
Работи без плата само по голяма нужда 6 142
Под голям камък целия колектив 6 141
Бира се отпуска, кога няма ред 6 139
Стадо без мърша нова ера в развитието на човечеството 6 137
Гдето дума не помага - говедо! 6 137
Събличай се бързо за чуждото просо 6 136
Гъз, храната ще се приема през задния вход! 6 136
Големи хвалби причина за нарушаване реда и влошаване качеството на теляшката услуга - граждани, не давайте бакшиши 6 135
Една баба - една беля; две баби цялата общественост 5 232
В мътна вода - вярност, на народа - чиста вода! 5 213
Магарето: дело на всеки гражданин! 5 204
Жена и котка - пример за хулиганите! 5 200
И агнето цяло - враг номер едно на Каспичан! 5 178
Днес баклавата с орехи е със чифте пищови 5 170