likes views
Работата да се бои от тебе, а при социализма е точно обратното! 10 262
Американския империализъм и под скъсан чул се познава 9 226
Дори и най-малкият пожар е пръдня из гащи 8 251
Във всеки дом свирка не става 7 220
Американският президент всичко прощава 7 206
Грък - пример за хулиганите! 7 206
Лесно се галят момите само на членове на профсъюза! 6 374
Без наука - празник на улица Първомайска 6 310
Пачавра - единствената опора на народната власт 6 228
Работи без плата само по голяма нужда 6 219
Гдето дума не помага - говедо! 6 218
СССР - шамандура 6 213
Бира се отпуска, кога няма ред 6 211
Стадо без мърша нова ера в развитието на човечеството 6 211
Събличай се бързо за чуждото просо 6 209
Под голям камък целия колектив 6 208
Взаимният другарски контрол - без кофа кладенец 6 207
Гъз, храната ще се приема през задния вход! 6 205
Големи хвалби причина за нарушаване реда и влошаване качеството на теляшката услуга - граждани, не давайте бакшиши 6 201
Една баба - една беля; две баби цялата общественост 5 329
В мътна вода - вярност, на народа - чиста вода! 5 309
Магарето: дело на всеки гражданин! 5 301
Жена и котка - пример за хулиганите! 5 293
И агнето цяло - враг номер едно на Каспичан! 5 269
Днес баклавата с орехи е със чифте пищови 5 231