likes views
Работата да се бои от тебе, а при социализма е точно обратното! 9 132
Американския империализъм и под скъсан чул се познава 8 110
Дори и най-малкият пожар е пръдня из гащи 7 127
Във всеки дом свирка не става 6 114
Американският президент всичко прощава 6 100
Грък - пример за хулиганите! 6 99
Лесно се галят момите само на членове на профсъюза! 5 236
Без наука - празник на улица Първомайска 5 180
Пачавра - единствената опора на народната власт 5 114
Взаимният другарски контрол - без кофа кладенец 5 111
СССР - шамандура 5 111
Събличай се бързо за чуждото просо 5 106
Гъз, храната ще се приема през задния вход! 5 106
Работи без плата само по голяма нужда 5 105
Големи хвалби причина за нарушаване реда и влошаване качеството на теляшката услуга - граждани, не давайте бакшиши 5 104
Под голям камък целия колектив 5 103
Гдето дума не помага - говедо! 5 102
Стадо без мърша нова ера в развитието на човечеството 5 97
Бира се отпуска, кога няма ред 5 97
Една баба - една беля; две баби цялата общественост 4 188
В мътна вода - вярност, на народа - чиста вода! 4 181
Магарето: дело на всеки гражданин! 4 171
Жена и котка - пример за хулиганите! 4 162
Днес баклавата с орехи е със чифте пищови 4 134
И агнето цяло - враг номер едно на Каспичан! 4 128