likes views
Работата да се бои от тебе, а при социализма е точно обратното! 10 226
Американския империализъм и под скъсан чул се познава 9 197
Дори и най-малкият пожар е пръдня из гащи 8 228
Във всеки дом свирка не става 7 197
Грък - пример за хулиганите! 7 185
Американският президент всичко прощава 7 182
Лесно се галят момите само на членове на профсъюза! 6 338
Без наука - празник на улица Първомайска 6 272
Пачавра - единствената опора на народната власт 6 204
СССР - шамандура 6 193
Работи без плата само по голяма нужда 6 193
Стадо без мърша нова ера в развитието на човечеството 6 190
Под голям камък целия колектив 6 190
Гдето дума не помага - говедо! 6 190
Бира се отпуска, кога няма ред 6 186
Взаимният другарски контрол - без кофа кладенец 6 186
Гъз, храната ще се приема през задния вход! 6 182
Събличай се бързо за чуждото просо 6 182
Големи хвалби причина за нарушаване реда и влошаване качеството на теляшката услуга - граждани, не давайте бакшиши 6 178
Една баба - една беля; две баби цялата общественост 5 291
В мътна вода - вярност, на народа - чиста вода! 5 268
Магарето: дело на всеки гражданин! 5 265
Жена и котка - пример за хулиганите! 5 256
И агнето цяло - враг номер едно на Каспичан! 5 228
Днес баклавата с орехи е със чифте пищови 5 211