likes views
Работата да се бои от тебе, а при социализма е точно обратното! 9 125
Американския империализъм и под скъсан чул се познава 8 106
Дори и най-малкият пожар е пръдня из гащи 7 122
Във всеки дом свирка не става 6 111
Грък - пример за хулиганите! 6 96
Американският президент всичко прощава 6 95
Лесно се галят момите само на членове на профсъюза! 5 229
Без наука - празник на улица Първомайска 5 169
Пачавра - единствената опора на народната власт 5 110
СССР - шамандура 5 107
Взаимният другарски контрол - без кофа кладенец 5 105
Гъз, храната ще се приема през задния вход! 5 103
Работи без плата само по голяма нужда 5 101
Събличай се бързо за чуждото просо 5 100
Под голям камък целия колектив 5 98
Големи хвалби причина за нарушаване реда и влошаване качеството на теляшката услуга - граждани, не давайте бакшиши 5 98
Гдето дума не помага - говедо! 5 94
Стадо без мърша нова ера в развитието на човечеството 5 93
Бира се отпуска, кога няма ред 5 92
Една баба - една беля; две баби цялата общественост 4 180
В мътна вода - вярност, на народа - чиста вода! 4 176
Магарето: дело на всеки гражданин! 4 165
Жена и котка - пример за хулиганите! 4 157
Днес баклавата с орехи е със чифте пищови 4 126
И агнето цяло - враг номер едно на Каспичан! 4 120