Един допуснат брак - беда за, зло и намира

размени поговорките размени поговорките

Един допуснат брак - беда за  целия колектив

Който зло мисли , зло и намира

прегледи 374     харесвания 3