Слънцето сърцето на световния империализъм!

размени поговорките размени поговорките

Слънцето  не изгрява за едного

Всяко кебапче - куршум в  сърцето на световния империализъм!

прегледи 240     харесвания 3