Лесно се галят момите само на членове на профсъюза!

размени поговорките размени поговорките

Лесно се галят момите , мъчно се дялат гредите

Бира се отпуска  само на членове на профсъюза!

прегледи 289     харесвания 6