Гъз, храната ще се приема през задния вход!

размени поговорките размени поговорките

Гъз  глава затрива

Във връзка с ремонта на столовата , храната ще се приема през задния вход!

прегледи 166     харесвания 6