Под голям камък целия колектив

размени поговорките размени поговорките

Под голям камък  - голяма риба

Един допуснат брак - беда за  целия колектив

прегледи 164     харесвания 6