likes views
Както ръчица пипала трудещите се от пернишката селищна система 4 228
Не давайте бакшиш на теляка - вечна мъка 4 173
Един допуснат брак - беда за, зло и намира 3 328
Който зло мисли целия колектив 3 325
СССР, можеш в морето да ловиш зайци, и риба - в гората 3 314
Не може да, а мотика 3 217
Тополовград - град-първенец в, а у невястата хабер нямат 3 216
Утешавай болния нашето село 3 213
Ако слушаш хората - родина на всички безотечественици 3 207
Буря, храната ще се приема през задния вход! 3 205
Котка по гърб - стълб в строежа на социализма 3 205
Да покрием всички кобилки от, докле му изкочи душата 3 201
Слънцето сърцето на световния империализъм! 3 198
На партията лесно се лови риба 3 196
Проблемите в животновъдството - грижа и дело на - две бели 3 189
Планината е извор на - две бели 3 186
Ако си овца партията 3 183
Във връзка с ремонта на столовата в чаша вода 3 168
Рано пиле идеологическата диверсия 3 156
Ако гониш два заека, няма да хванеш ни един, очи извади 2 136
Който гони два заека нещастни случаи 2 132
Не ще мляко с ориз партията 2 130
Мара води хорото - строим социализъм! 2 129
На гол тумбак фъстъци 2 129
Видяла жабата дело на партията 2 125