Бира се отпуска, кога няма ред

размени поговорките размени поговорките

Бира се отпуска  само на членове на профсъюза!

Нахалост труд , кога няма ред

прегледи 163     харесвания 6