likes views
Видяла жабата дело на партията 2 132
Жената знае „дай мъжо“ изправност 2 131
Жена и кокошка е борба за мир 2 127
Сънуваш ли баница, храната ще се приема през задния вход! 2 124
Големи хвалби дело на партията 2 120
Един се е родил да сее, друг лекарска помощ 2 118
Мързеливата жена - най-сигурното оръжие срещу подривната дейност на империализма 2 115
Във всеки дом на слепите едноокият е цар 2 112
Млад да се жениш - рано е - говедо! 2 112
Рано пиле - под земята! 2 111
Малкото камъче предпазва от нещастни случаи 2 110
Трима хайдути цялата общественост 2 110
Милицията принадлежи на народа и народът принадлежи на грешен дявол 2 109
Нахалост труд само на членове на профсъюза! 2 106
Всички луди, мирна главица 2 105
Дружбата между хората ражда простудена магарица 2 105
Всеки ваксиниран гражданин с двата крака в капана 2 104
След добра работа - празник на улица Първомайска 2 104
Граждани, не ставате за музиканти 2 104
Студенти, които не се виждат, се забравят 2 103
Да изучаваме културните потребности на: "Дай, Боже, работа", а жената - "дай, мъжо, пари 2 99
Във връзка с ремонта на столовата краката са къси 2 99
С всички сили - една беля; две баби - две бели 2 98
Удари го през империалистите! 2 97
Цар далеко, Бог атомната бомба 2 96