Нахалост труд само на членове на профсъюза!

размени поговорките размени поговорките

Нахалост труд , кога няма ред

Бира се отпуска  само на членове на профсъюза!

прегледи 107     харесвания 2