Един допуснат брак - беда за - голяма риба

размени поговорките размени поговорките

Един допуснат брак - беда за  целия колектив

Под голям камък  - голяма риба

прегледи 118     харесвания 0