Бира се отпуска, мъчно се дялат гредите

размени поговорките размени поговорките

Бира се отпуска  само на членове на профсъюза!

Лесно се галят момите , мъчно се дялат гредите

прегледи 165     харесвания 0