Работи така, като че ли ще живееш сто години, а живей така социалистически труд Н.В.Гогол

размени поговорките размени поговорките

Работи така, като че ли ще живееш сто години, а живей така , като че ли ще умреш утре

Теляшка бригада за  социалистически труд Н.В.Гогол

прегледи 4     харесвания 0