Теляшка бригада за, като че ли ще умреш утре

размени поговорките размени поговорките

Теляшка бригада за  социалистически труд Н.В.Гогол

Работи така, като че ли ще живееш сто години, а живей така , като че ли ще умреш утре

прегледи 4     харесвания 0