При капитализма човек експлоатира човека, па добро никога не видял

размени поговорките размени поговорките

При капитализма човек експлоатира човека , а при социализма е точно обратното!

Лошо правил , па добро никога не видял

прегледи 1     харесвания 0