Във всяка къща, там тояга

размени поговорките размени поговорките

Във всяка къща  - говедо!

Гдето дума не помага , там тояга

прегледи 90     харесвания 0