Чуждото яйце - гвоздей в леглото на империалистите

размени поговорките размени поговорките

Чуждото яйце  е с два жълтъка

Всеки палет готова продукция  - гвоздей в леглото на империалистите

прегледи 1     харесвания 0