За две пари яйце ще снесе партията

размени поговорките размени поговорките

За две пари яйце ще снесе , пък за сто гюрултия ще вдигне

Повече кожи за  партията

прегледи 2     харесвания 0