likes views
Който зло мисли целия колектив 3 543
Един допуснат брак - беда за, зло и намира 3 531
Лесно се галят момите само на членове на профсъюза! 6 518
Една баба - една беля; две баби цялата общественост 5 499
Без наука - празник на улица Първомайска 6 485
СССР, можеш в морето да ловиш зайци, и риба - в гората 3 485
В мътна вода - вярност, на народа - чиста вода! 5 465
Жена и котка - пример за хулиганите! 5 450
Както ръчица пипала трудещите се от пернишката селищна система 4 435
Ако слушаш хората - родина на всички безотечественици 3 426
Буря, храната ще се приема през задния вход! 3 425
Магарето: дело на всеки гражданин! 5 424
И агнето цяло - враг номер едно на Каспичан! 5 414
Котка по гърб - стълб в строежа на социализма 3 407
Ако си овца партията 3 400
Утешавай болния нашето село 3 398
Слънцето сърцето на световния империализъм! 3 385
На партията лесно се лови риба 3 384
Работата да се бои от тебе, а при социализма е точно обратното! 10 383
Не може да, а мотика 3 380
Да покрием всички кобилки от, докле му изкочи душата 3 380
Тополовград - град-първенец в, а у невястата хабер нямат 3 370
Планината е извор на - две бели 3 363
Проблемите в животновъдството - грижа и дело на - две бели 3 351
Не давайте бакшиш на теляка - вечна мъка 4 346