likes views
Работата да се бои от тебе, а при социализма е точно обратното! 10 383
Американския империализъм и под скъсан чул се познава 9 323
Дори и най-малкият пожар е пръдня из гащи 8 337
Грък - пример за хулиганите! 7 329
Във всеки дом свирка не става 7 319
Американският президент всичко прощава 7 301
Лесно се галят момите само на членове на профсъюза! 6 518
Без наука - празник на улица Първомайска 6 485
Гдето дума не помага - говедо! 6 336
Гъз, храната ще се приема през задния вход! 6 327
Пачавра - единствената опора на народната власт 6 326
Големи хвалби причина за нарушаване реда и влошаване качеството на теляшката услуга - граждани, не давайте бакшиши 6 323
Работи без плата само по голяма нужда 6 316
Бира се отпуска, кога няма ред 6 307
Под голям камък целия колектив 6 306
Стадо без мърша нова ера в развитието на човечеството 6 303
Взаимният другарски контрол - без кофа кладенец 6 300
СССР - шамандура 6 292
Събличай се бързо за чуждото просо 6 285
Една баба - една беля; две баби цялата общественост 5 499
В мътна вода - вярност, на народа - чиста вода! 5 465
Жена и котка - пример за хулиганите! 5 450
Магарето: дело на всеки гражданин! 5 424
И агнето цяло - враг номер едно на Каспичан! 5 414
Днес баклавата с орехи е със чифте пищови 5 312